X
DNA-Geschlechtsbestim-
mung aus Vogelfedern
DNA-geslachtsbepaling
uit vogelveren
Avian DNA sexing
DNA-Kønsbestemmelse
ved hjælp af fugle fjer
Определение пола птиц при
помощи анализа ДНК из перьев
IL DNA- la determinazione di
Sesso fuori di uccello di Cuscino
El Reconocimiento del
ADN de plumas de aves
Determinação do Sexo por análise
do DNA de penas de aves
Détermination du sexe par ADN
à partir de plumes d’oiseaux

Bornavirus (KDS)

Download Opdrachtformulier
Download Prijzen
Startseite Flyer DNA-geslachtsbepaling uit vogelveren Bornavirus (KDS)
RNA-Test Kliermaag dilatatie syndroom

Bornavirus (ABV)

Monstermateriaal:

5-6 pas geplukte veren, minst 4 cm

De sensitiviteit van de analyses in ons labo is uitermate anfhankelijk van staat en soort van het ingediende monstermateriaal.

Stuur a. u. b. het van ons aangevraagde monstermateriaal zodat we de grootst mogelijke betrouwbaarheid van het onderzoek kunnen waarborgen.

Duur van de analyse:

Tussen twee of drie dagen na ontvangst van het monster

Ziektebeeld:

Het kliermaag dilatatie syndroom (KDS) ook wel bekend als Proventricular dilatation disease (PDD), is een ziekte van het maagdarmkanaal en het zenuwstelsel van papegaai-achtigen. De symptomen zijn uiteenlopend. De ziekte openbaart zich in het klassieke beeld met verlies van eetlust verbonden aan gewichtsafname, onverteerd voedsel in de ontlasting en braken. Verlamming, blindheid en coördinatie stoornissen zijn verschijnselen veroorzaakt door centraal nerveuze storingen. De vogels sterven na enkele maanden  tot een jaar nadat klinische signalen zich hebben ontwikkeld.

Maar ook andere vormen met subklinische infectie zonder zichtbare  symptomen of acute infecties met plotselinge sterfte zijn mogelijk.

De verwekker van PDD is een aviair bornavirus, die via ontlasting wordt verspreid.

De ziekte is tot op heden waargenomen in ongeveer 50 soorten papegaai-achtigen. Vergelijkbare symptomen zijn gevonden in sommige niet-papegaai-achtige vogelsoorten, zoals kanaries, ibissen, Canadese gansen, prachtvinken en toekans.

Opmerking:

Alle nieuw in het bestand opgenomen vogels zouden op al bestaande infecties moeten worden onderzocht.