X
DNA-Geschlechtsbestim-
mung aus Vogelfedern
DNA-geslachtsbepaling
uit vogelveren
Avian DNA sexing
DNA-Kønsbestemmelse
ved hjælp af fugle fjer
Определение пола птиц при
помощи анализа ДНК из перьев
IL DNA- la determinazione di
Sesso fuori di uccello di Cuscino
El Reconocimiento del
ADN de plumas de aves
Determinação do Sexo por análise
do DNA de penas de aves
Détermination du sexe par ADN
à partir de plumes d’oiseaux

Polyomavirus (APV)

Download Opdrachtformulier
Download Prijzen
Startseite Flyer DNA-geslachtsbepaling uit vogelveren Polyomavirus (APV)
DNA-Test Kruiperziekte

Polyomavirus (APV)

Monstermateriaal:

3-4 pas gepluckte veren, minst 4 cm, bloedveren of bloed (in EDTA of een druppel op een steriele swab)

De sensitiviteit van de analyses in ons labo is uitermate anfhankelijk van staat en soort van het ingediende monstermateriaal.

Stuur a. u. b. het van ons aangevraagde monstermateriaal zodat we de grootst mogelijke betrouwbaarheid van het onderzoek kunnen waarborgen.

Duur van de analyse:

Een dag of twee na ontvangst van het monster

Ziektebeeld:

Een acute polyoma virusinfectie wordt gekenmerkt door een plotseling optredend hoog sterftecijfer onder nestelingen. De ziekte kan zonder eerdere klinische symptomen verlopen en binnen 24 uur tot de dood van de vogel leiden. Chronische ziektebeelden leiden vooral bij opgroeiende dieren tot bevederingstoringen, waardoor de vogel niet meer in staat is te vliegen. Stressvolle omstandigheden kunnen latente Polyoma infecties reactiveren. Voornaamste bronnen van infectie zijn stofdeeltjes van veren en ontlasting, evenals het doorgeven van de kropinhoud bij het voederen van jonge dieren.

Opmerking:

Alle nieuw in het bestand opgenomen vogels zouden op al bestaande infecties moeten worden onderzocht.